Call Sales: +1 (415) 744-1433

GDPR Privacy Notice

We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use our site you are agreeing to our Privacy Notice.

Accept and Close

Informacijos saugumo politika

UAB „Revel Systems“ valdo su informaciniais ištekliais susijusią riziką ir užtikrina informacinių išteklių apsaugą, vadovaudamasi reikalavimais, nustatytais įdiegtoje informacijos saugumo valdymo sistemoje.
Reikalavimai informacijos saugai nustatyti, atsižvelgiant į UAB „Revel Systems“ veiklos reikalavimus, suinteresuotų šalių lūkesčius ir reikalavimus informacijos saugai, bei rizikos vertinimo rezultatus.
UAB „Revel Systems“ prižiūri ir nuolat tobulina Informacijos saugos valdymo sistemą, vadovaudamasi standarto ISO/IEC 27001 (ISO/IEC 27001:2013) reikalavimais.
Informacijos saugos tikslai:

  • Užtikrinti ir valdyti informacijos saugą, atsižvelgiant į strateginius UAB „Revel Systems“ verslo tikslus;
  • Nuolat tobulinti Informacijos saugumo valdymo sistemą ir skirti tinkamam jos veikimui reikalingus išteklius, atitinkant ISO/IEC 27001 standarto ir aktualių nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų reikalavimus;
  • Patenkinti klientų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius ir įgyvendinti sutartinius įsipareigojimus;
  • Užtikrinti visų darbuotojų ir susijusių šalių kompetenciją ir sąmoningumo didinimą informacijos saugos srityje;
  • Vykdyti veiklą, atsižvelgiant į pagrindinius informacijos saugos principus – konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą, siekiant apsaugoti klientų, partnerių ir kitų suinteresuotų šalių patikėtą informaciją.